Rozbor termálnej vody žriedla Podhájska

Parameter Obsah v mg/l Parameter Obsah v mg/l Parameter Obsah v mg/l Parameter Obsah v mg/l
PH 6,97 Al 0,11 Fe 2,1 Sr 36
Fluoridy 3,55 As 0,4 J 3,63 Ti 0,26
Chloridy 9360 B 36,8 K 459 TI 0,013
Sírany 853 Ba 0,24 Li 17,1 U 0,6
Dusitany 0,01 Be 0,005 Mg 106 V 0,033
Dusičnany stopy Bi 0,001 Mn 0,046 Zn 0,064
Fosforečnany 1,66 Br 53,4 Mo 0,005    
Sulfidy 0,1 Ca 556 Na 5330    
Kys.kremičitá 84,5 Cd 0,005 Ni 0,075    
Kys.boritá 92,5 Co 0,035 Pb 0,001    
Sírovodík neg. Cr 0,027 Rb 1,89    
Uhličitany 1211,3 Cs 1,99 Sb 0,005    
Čpavok 1,62 Cu 0,04 Sn 0,005    
Teplota vody v bazénoch max. 36° C
Teplota vody v prameni max. 85° C
Výdatnosť cca 50 l/s
Chuť slaná
Zápach zemitý
Hĺbka vrtu 1900 m