∗∗∗ OTVORENÉ DENNE OD 10:00 DO 21:00 HODINY ∗∗∗

Bazén od 10:00 do 16:00 hodiny

Vstup do bazéna  
Hodinový 4,50 €/osoba/hodina
Dvojhodinový 6,00 €/osoba/ 2 hodiny
Hodinový vstup dieťa 2,50 €/dieťa/hodina
KAŽDÁ ZAČATÁ POLHODINA 1,50 €/osoba

Bazén od 16:00 do 21:00 hod

Vstup do bazéna  
Hodinový 5,00 €/osoba/hodina
Dvojhodinový 7,00 €/osoba/2 hodiny
Hodinový vstup dieťa 3,00 €/dieťa/hodina
KAŽDÁ ZAČATÁ POLHODINA 1,50 €/osoba

Celodenné vstupy do bazéna

Celodenný vstup  
Dospelý 18,00 €/osoba/deň
Dieťa 9,00 €/dieťa/deň

Kombinácie služieb

1 hodina kúpanie + 2 hodiny sauny /4 sauny/ 12,00 €/osoba
2 hodiny sauny /4 sauny/ 10,00 €/osoba
Celodenné kúpanie + sauny /4 sauny - 2 hodiny/ 22,00 €/osoba
Vane 20 minút 9,00 €/osoba
Kleopatrin kúpeľ /ležadlový bazén + jakuza/ 10,00 €/osoba/hodina
Ceny sú platné pre 1 osobu  
*Sauny sú v prevádze od 16:00 hod.*  

KONTAKT - recepcia Energy I

tel. č.: 035 65 86 129