∗∗∗ OTVORENÉ DENNE OD 10:00 DO 21:30 HODINY ∗∗∗

Bazén od 10:00 do 16:00 hodiny

Vstup do bazéna  
Hodinový 3,00 €/osoba/hodina
Dvojhodinový 5,00 €/osoba/ 2 hodiny
Celodenný 12,00 €/osoba/deň
Hodinový vstup dieťa /3-15 rokov/ 2,50 €/dieťa/hodina
Celodenný vstup dieťa /3-15 rokov/ 7,00 €/dieťa/deň
KAŽDÁ ZAČATÁ POLHODINA 1,50 €/osoba

Bazén od 16:00 do 21:00 hod

Vstup do bazéna  
Hodinový 3,50 €/osoba/hodina
Dvojhodinový 6,00 €/osoba/2 hodiny
Celodenný 12,00€/osoba/deň
Hodinový vstup dieťa /3-15 rokov/ 3,00 €/dieťa/hodina
Celodenný vstup dieťa /3-15 rokov/ 7,00 €/dieťa/deň
KAŽDÁ ZAČATÁ POLHODINA 1,50 €/osoba

Kombinácie služieb

1 hodina kúpanie + 2 hodiny sauny /4 sauny/ 9,00 €/osoba
2 hodiny sauny /4 sauny/ + ochladzovací bazén 8,00 €/osoba
Celodenné kúpanie + sauny /4 sauny/ 18,00 €/osoba
Vane 20 minút 7,50 €/osoba
Kleopatrin kúpeľ /ležadlový bazén + jakuza/ 7,00 €/osoba/hodina

 

Sauny sú v prevádzke až po 16:00 hodine (cez týždeň), cez víkendy a počas dní pracovného pokoja po 14:00 hodine.

Sauny - požiadavky bez ďalších klientov - doplatok 1€ za saunu /za 4 sauny 4 €/

KONTAKT - recepcia Energy I

tel. č.: 035 65 86 129